مصوبات صحن علنی مصوبات صحن علنی

مصوبات جلسه چهارم صحن علنی شورا

مساعدت به عملیات عمرانی و بهداشتی و زیباسازی مدارس تا سقف 500 میلیون ریال

مصوبات جلسه اول صحن علنی شورا

  1. تعیین هیات رئیسه در اولین جلسه رسمی و غیر علنی در تاریخ 1392/6/12 2. تعیین ابراهیم کریمی به عنوان سرپرست شهرداری گرگان در اولین جلسه رسمی و غیر علنی در تاریخ 1392/6/12 ...

مصوبات شانزدهمین جلسه رسمی و علني

1- لایحه شماره 18/24604 – 20/6/92 موضوع  طرح پارک بانوان متعلق به آقای امین عرب    2- لایحه شماره 18/34129 – 18/6/92 موضوع  طرح پارک بانوان متعلق به آقای حسن...

مصوبات هفدهمـین جلسه رسمی و علني

1- لایحه شماره 4/37822 – 6/7/92 شهرداری موضوع درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان در خصوص کمک و مساعدت مالی جهت برگزاری جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین .       2- ...

مصوبات هجدهمین جلسه رسمی و علني

1- لایحه شماره 18/35160 – 23/6/92 شهرداری موضوع تملک ملک آقای عباسعلی میری   2- لایحه شماره 18/35095 – 23/6/92 شهرداری موضوع تملک ملک آقای ناصر سراوانی و خانم صدیقه نیاوند ...

مصوبات نوزدهمـین جلسه رسمی و علني

1› لايحه شماره 18/35977 – 27/6/92 درخصوص تملك آپارتمان خانم سائبه قصابان واقع در طرح 25 متري شهريور   2› لايحه شماره 4/33771 – 17/6/92 درخصوص پرداخت مبلغ 000/000/106 ريال جهت...

فهرست مصوبات بیستمـین جلسه رسمی و علني

  1› لايحه شماره 4/36894 – 1/7/92 درخصوص وصول عوارض بهاي خدمات از اتباع خارجي (افاغنه )   2› لايحه شماره 18/37458 – 3/7/92 درخصوص واگذاري دوباب مغازه واقع در ترمينال...

مصوبات بیست و یکمـین جلسه رسمی و علني

1- لایحه شماره 1/38938 – 10/7/92 موضوع شرکت چکاد افراز طبرستان برنده مناقصه احداث پل ورودی شرق گرگان   2- لایحه شماره 4/37883 – 6/7/92 شهرداری موضوع تمدید پیمان پیمانکاران امور...

مصوبات بیست و سومـین جلسه رسمی ، علني و فوق العاده

لایحه شماره 4/41732 – 21/7/92 شهرداری در خصوص پیشنهاد افزایش اعتبار سازمان اتوبوسرانی   لایحه شماره 4/40474 – 16/7/1392 شهرداری در خصوص استرداد وجه متعلق به آقایان...

مصوبات بیست و چهارمین جلسه رسمی و علنی

اجرای عملیات 350 متر لوله گذاری در خیابان شهید باهنر تا مسیر رودخانه اسلام آباد به مبلغ5/656/000/000 ریال استرداد وجه متعلق به آقای علیرضا هژبری به مبلغ 74/052/370 ریال ...

مصوبات بیست و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورا

. تهاتر بدهی فی مابین شهرداری و سید ایمان میری . مساعدت به مراسم بزرگداشت شهدای پنجم آذر به مبلغ 60/000/000 ریال

مصوبات سی امین جلسه رسمی و علنی شورا

پرداخت باقیماده تملک ملک خانم ماهان ولی نژاد به مبلغ 1/752/000/000 ریال   تملک ملک واقع در طرح های پارک جنگلی اراضی هزارپیچ متعلق به آقای مهدی رضاقلی نژاد نودیجه   ...

مصوبات سی و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورا

مساعدت به مبلغ 8/000/000 ریال به آقای حسینعلی مسعودنیا   مهلت بدهی سازندگان ساختمانی در هنگام دریافت پایان کار ساختمانی

مصوبات سی و ششمین جلسه رسمی و علنی شورا

  تملک کلک واقع در طرح فضای سبز عمومی مریم آباد متعلق به مریم پردل   پرداخت حق عائله مندی به همسران بازنشستگان متوفی شهرداری به مبلغ 1/450/000/000 ریال   ...

مصوبات سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورا

تملک ملک مواقع در طرح فضای سبز عمومی متعلق به ورثه مرحوم حسن هاشم واگذاری دو باب مغازه به مساحت 70 مترمربع در کشتارگاه صنعتی جلین از طریق آگهی مزایدهچ تمدید قرارداد پارکینگ...

مصوبات چهل و دومین جلسه رسمی و علنی شورا

تملک ملک در 20 متری عدالت واقع در قلعه خندان  متعلق به آقای صفر گودارگرپی پرداخت 349 میلیون و 744 هزار  ریال برای تعریض و بازگشایی بلوار کمرندی متعلق به ورثه غلامحسین...

مصوبات چهل و چهارمین جلسه رسمی و علنی

پرداخت 5 میلیون ریال به آقای مهدی رضانژاد دستورالعمل ساماندهی وانت بارهای سیار در سطح شهر گرگان در هفت ماده

مصوبات چهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی

مهلت دهی برای پرداخت بدهی سازندگان ساختمانی در هنگام دریافت پایان کار   تمدید قرارداد اجاره در خصوص واگذاری یک باب مغازه در سالن شماره 2 ترمینال مسافر بری انقلاب   ...

مصوبات چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی

واگذاری جایگاه CNG واقع در بلوارکاشانی از طریق آگهی مزایده عمومی   مساعدت به برگزاری مراسم یادبود و درگذشت آقای علی اکبر جعفری از همکاران شاغل در ناحیه یک خدمات شهری به...

مصوبات چهل و هفتمین جلسه رسمی و علنی

حسابرسی عملکردهای مالی سال های 1388-1389 شهرداری گرگان   تمدید اجاره قرارداد ساختمانی ستاد خبری اطلاعات برای یک سال با پرداخت اجاره ماهانه 22 میلیون و 500 هزار ریال ...