مصوبه دویست و هفتادو دومین جلسه رسمی و علنی شورا

مصوبه دویست و هفتادو دومین جلسه رسمی و علنی شورا اهدا و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات ساختمانی احداثی اداره کل دادگستری در گلشهر ششم به مبلغ 249 میلیون و 60 هزار ریال

مصوبات دویست و شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·          تعرفه بهاء خدمات و منابع درآمدی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان در سال 1395 ...

مصوبات دویست و شصت و هشتمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·          واگذاری مساحت 115.39 مترمربع مرصه واقع در خیابان دوم بودیه به آقای ابراهیم کمالی برابر نظریه کارشناسی ...

مصوبات دویست و شصت و سومین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·          نصب، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه تلوزیون شهری در راستای برگزاری اجلاسیه بزرگداشت 4000 شهید استان گلستان و ترویج برنامه های...

مصوبات دویست و پنجاهمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·          در خصوص پروژه های تقاطع غیرهمسطح فقط پروژه های سه راهی کمربندی، شهید کلانتری، افسران و میدان بسیج و بلوار کاشانی و رینگ نیایش اجرایی شود ...

مصوبات دویست و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·          دستور العمل تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری   ·          صورت وضعیت درآمد و...

مصوبات دویست و چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·            بهره برداری و انتفاع از مساحتت 109 مترمربع طبقه دوم ساختمان ناحیه چهار حوزه مدیریت منطقه سه واقع در ضلع شرق جایگاه CNG ...

مصوبات دویست و چهل و چهارمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·          بیلان و تفریغ بودجه سال 1393 سازمان تاکسیرانی شهرداری گرگان .      تملک ملک وارث مرحوم سید حسین حسینی واقع...

مصوبات دویست و چهل و سومین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·          موضوع پرداخت دیه در حق آقای احمد سبزه برابر با دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی و حقوقی گرگان به علت خسارت ناشی از سقوط خودروی...

مصوبات دویست و چهل و دومین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·          پرداخت ده میلیارد ریال به طور علی الحساب برای افزایش بودجه سازمان فرهنگی و ورزشی به منظور کمک به تیم بسکتبال گرگان ...

مصوبات دویست و چهلمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·          مساعدت مالی به پایگاه خدمات اجتماعی اتحاد انجیراب به مبلغ 50 میلیون ربال جهت تهیه و توزیع سبد مواد غذایی بین اقشار نیازمند و آسیب پذیر ...

مصوبات دویست و سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·       پرداخت مبلغ 73 میلیون و 379 هزار و 646 برابر اجرائیه صادره از شعبه دهم اجرای احکام مدنی گرگان در حق آقای یحیی اربابی

مصوبات دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·       محکومیت شهرداری در حق محکوم له آقای محمد عموئی واقع در اجرای طرح بلوار صیاد شیرازی ·       واگذاری تعداد 8 باب مغازه...

مصوبات دویست و سی و چهارمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·      معرفی سرکار خانم فائزه عبداللهی به عنوان کارشناس در شورای سازمان فرهنگی ورزشی ·      واریز حق بیمه درمانی بازنشستگان شهرداری و...

مصوبات دویست و سی و سومین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·       توافق شهرداری با ورثه مرحوم قربانعای پاینده جهت تعریض خیابان 30 متری حدفاصل قلعه حسن به شهرک رازی ·       تملک ملک...

مصوبات دویست و سی و سومین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا

·      بیلان و تفریع بودجه عملکرد مالی منتهی به سال 1393 شهرداری گرگان ·      واگذاری امور خدمات شهری منطقه 3 به شرکت سبز زیور