حدیث روز

 
امام رضا (ع) می فرماید : دوست هركس عقل او و دشمنش جهل اوست.
امروز : چهارشنبه, 04 خرداد 1401
در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تاکید شد

اولویت حضور انسان در معابر و فضاهای شهری

در بیستمین جلسه کمیسیون توسعه وعمران وحمل ونقل شهری شورای اسلامی شهرگرگان به ریاست عیسی مهری براولویت حضور انسان در معابر و فضاهای شهری شهرگرگان تاکید شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر گرگان، مهندس مهری، رئیس کمیسیون توسعه وعمران، اولویت انسان بر ماشین را در طراحی ومدیریت فضاهای شهری ضروری دانست وآن را نشانه توسعه و پیشرفت شهر برشمرد.
در ادامه اساتیدو مشاورین کمیسیون در حوزه شهرسازی وحمل ونقل شهری با بیان لزوم بازنگری در طراحی پل های عابر پیاده، پل های موجود را فاقد کارکرد مناسب وخدمات دهی به شهروندان عنوان کردند.
اساتیدو مشاورین کمیسیون همچنین انسان محوری ودعوت کنندگی را از مولفه های تاثیر گذار در طراحی وجانمایی پل های عابر دانستند و یاداور شدند بی دفاع بودن فضای پل ها وکمبود امنیت درآنها از مواردی است که موجب عدم تمایل بعضی از گروههای شهروندی برای استفاده از پلهای عابرشده است.
در این جلسه اعضای شورا با بیان نقش اساسی حضور انسان درشهر وکاهش خودروها، لزوم بازنگری در طراحی معابر و پلهای عابر را خواستار شدند و بر تشویق شهروندان به پیاده روی ودوچرخه سواری از طریق مهیا نمودن مسیرهای بیشتر وبهتر تاکید کردند.
در این جلسه همچنین در خصوص موضوع کنترل مقررات ملی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان مواردی مطرح شد که مقرر شد در جلسه ویژه ای مورد بررسی تخصصی قرار گیرد.

اولویت حضور انسان در معابر و فضاهای شهری

 

اولویت حضور انسان در معابر و فضاهای شهری

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت