حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است.
امروز : چهارشنبه, 26 تیر 1398

آگهی دعوت مناقصه عمومی مربوط به حسابرسی شهرداری گرگان و سازمانهای وابسته

آگهی دعوت مناقصه عمومی مربوط به حسابرسی شهرداری گرگان و سازمانهای وابسته

به استناد بند30 (اصلاحی 6/7/1382) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره های آن این شورا درنظر دارد حسابرسی سال مالی منتهی به 29/12/95 و سال مالی منتهی به 29/12/96 شهرداری گرگان با درجه ده و پنج سازمان وابسته (سازمان تاکسیرانی -سازمان اتوبوسرانی- سازمان حمل و نقل ،بار و مسافر– سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی – سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی – سازمان پارکها و فضای سبز) را به یکی از مؤسسات و شرکت های حسابرسی دارای گرید یک (الف) و مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور از طریق آگهی مناقصه عمومی واگذار نمایند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشاربه مدت ده روز به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری پیشنهادات خود را طبق بند 6 شرائط در پاکت دربسته و ممهور به مهر مؤسسه و یا شرکت به دبیرخانه شورای اسلامی شهر گرگان واقع در خیابان امام خمینی (ره) کوچه آفتاب 24 ارسال نمایند.

توضیحات:

  • از یکم شهریورسال 1396سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی در هم ادغام و بنام سازمان حمل و نقل،بار و مسافر شروع بکار کرده است.
  • نام سازمان پارکها و فضای سبز از تاریخ 3/3/96به نام سازمان سیما،منظر و فضای سبز تغییر یافته است.

سایر شرایط:

  • الزام به ارائه سابقه کاری انجام حسابرسی شهرداری های با درجه 10 یا بالاتر.
  • داشتن شرایط و امتیازات لازم و مندرج در شیوه نامه اجرایی ((نحوه انتخاب حسابرس منتخب شورا برای حسابرسی از شهرداری ، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته و تابعه)) مصوب مورخ 20/2/97 شورای عالی استانها
  • شورای اسلامی شهر در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.
  • به پیشنهادهای مشروط ، مخدوش و مبهم و پاکت های دربسته که فاقد مهر شرکت یا مؤسسه می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه انتشار آگهی با برنده مناقصه خواهد بود.
  • متقاضیان باید مدارک و مستندات و آخرین تغییرات شرکت یا مؤسسه را در روزنامه رسمی ، رزومه و گرید خود را در پاکت (الف) با آرم شرکت یا مؤسسه و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ب) با آرم شرکت و مؤسسه قرارداده و هرپاکت به صورت لاک و مهر شده توسط آن شرکت و یا مؤسسه تحویل دبیرخانه شورای اسلامی شهر گرگان نمایند.
  • پاکت های اسناد مناقصه در روزچهارشنبه 5/4/98درجلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان بازگشایی خواهد شد.

سایت شورا: http://shora.gorgan.ir

                                                                                                            

علی اصغر یوسفی

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت