حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود.
امروز : پنج شنبه, 14 اسفند 1399
رشید نقوی

انتخاب ساختارمند پیمانکاران شهرداری، اجرای سیستم آموزشی برای نیروی انسانی

 

 

رشید نقوی از دیگر داوطلبان تصدی شهرداری گرگان نیز برنامه های پیشنهادی خود را به شورای اسلامی شهر گرگان ارایه کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر گرگان وی با بیان اینکه مجموعه فعالیت های شهرداری به حوزه های عمرانی، شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی، خدماتی و حوزه حمل و نقل ترافیک تقسیم می شود، گفت: تمامی این حوزه ها دارای فرآیندهایی جهت ارائه خدمات هستند که این فرآیندها هدف اصلی می باشد.

نقوی افزود: همچنین انتخاب پیمانکار در فضای سبز باید تحت سیستمی ساختارمند صورت گیرد و همه متقاضیان با توجه به سیستم تعریف شده ارزشیابی و انتخاب شوند.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه خدمات شهری ایجاد قوانین قوی و کارآمد و فرهنگ سازی را ارائه خواهم داد و جمع آوری متکدیان نیز از اهم برنامه های بنده خواهد بود.

این داوطلب تصدی شهرداری گرگان ایجاد تعصب و تعلق خاطر کامل برای نیروی انسانی به انجام امور محوله و اجرای سیستم آموزش صحیح برای هر یک از پرسنل را نیز از دیگر برنام های کاری خود عنوان کرد.

نقوی ادامه داد: در بحث درآمدها با توجه به شش ردیف درآمدی موجود اعتقاد بنده این است که به موازات ارائه خدمات باید بهای آن پرداخت و در آمدها و وصول مطالبات باید در سیستم مانیتورینگ شود، همچنین با ارتباطات می توان از منابع دولتی، منابع نهادهای خاص و یا تداخل منافع شرکت های مختلف در آمدها را افزایش دهیم .

وی افزود: باید ناهارخوران تبدیل به مسیر پیاده رو شودو بهبود وضعیت ترافیکی شهر از اهم فعالیتهای بنده خواهد بود، همچنین برخی از مسیرهای پر تردد و مناسب را به مسیرهای پیاده رو در بازه های زمانی مشخص و کوتاه مدت تبدیل کنیم .

وی ادامه داد: اجرای پروژه ها حتما باید با تحقیقات و بررسی صورت گیرد و در واقع 60درصد کار پروژه ها بخش تحقیقاتی آن است که باید به آن پرداخته شود.

این داوطلب تصدی شهرداری گرگان در پایان خاطر نشان کرد: همه موفقیت ها با تفکر سیستمی اتفاق می افتد و این تفکر سیستمی اتفاق نمی افتد مگر با مدیران جهادی، عملکرد کلیه شهرداران گذشته را ستایش می کنم چرا که نماد انتخاب و عملکرد شوراست و شورا نیز شورای مردم و قابل احترام است .

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت