حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : برای بقا خلق شده اید نه برای نابودی و فنا و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.
امروز : سه شنبه, 30 دی 1399

ترکیب کمیسیون های هفت گانه شورای اسلامی شهر گرگان تعیین شد

در دویست و چهل و یکمین جلسه رسمی، غیر علنی و علنی شورای شهر گرگان، روئسا و اعضای کمیسیون های داخلی شورا انتخاب شدند.

ترکیب کمیسیون های هفت گانه شورای اسلامی شهر گرگان تعیین شد

 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر گرگان،  در این جلسه بر اساس نتایج به دست آمده از رای گیری اعضای شورا ترکیب کمیسیون های داخلی به شرح ذیل اعلام می شود؛

کمیسیون بانوان و خانواده به ریاست فائزه عبداللهی و به عضویت مرتضوي، آقاملائی، گرزین، کاظم نژاد.

اداری ، مالی و بودجه به ریاست فائزه عبداللهی و عضویت

فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به عضویت آقاملائی، گرزین، کاظم نژاد، رحیمی.

توسعه ، عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی به ریاست مهران کاظم نژاد و عضویت مرتضوي، ربيعي، گرزین، جرجانی.

نظارت ، بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات به ریاست سعید رحیمی و عضویت کاظم نژاد، عبداللهی، گرزین، جرجانی.

کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری به عضویت گرزين، جرجانی، کاظم نژاد، آقاملائی، رحیمی.

گردشگری و بافت تاریخی به ریاست حسین ربيعي و عضویت مرتضوي، یوسفی، جرجانی، عبداللهی.

گفتنی است کمیسیون های خدمات شهری و فرهنگی طی جلسه ای با حضور رئیس شورای اسلامی شهر گرگان و با رای اعضای کمیسیون انتخاب خواهد شد.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت