حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود.
امروز : دوشنبه, 29 دی 1399

ترکیب عضویت اعضای شورای اسلامی شهر در کمیسیون های خارج از شورا

عضویت اعضای شورای اسلامی شهر گرگان در  کمیسیون ها و کمیته ها ی داخل شورا و شهرداری و سازمانهای تابعه و سایر دستگاههای اجرائی خارج از آن.

 

ردیف

جایگاه

نام عضو

1

نماینده شورا در شورای سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافربری (یک نفر بعنوان ناظر)

حمیدرضا آقاملائی

2

  نماینده شورا در هیات انضباطی سازمان مدیریت حمل نقل مسافربری (یک نفر با حق رای)

ناصر گرزین

3

نماینده شورا در سازمان فرهنگی ورزشی(یک نفر بعنوان ناظر)

فائزه عبداللهی

4

نماینده شورا در شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی(یک نفر بعنوان ناظر)

حسین ربیعی

5

نماینده شورا در شورای سازمان فضای سبز و پارکها(یک نفر بعنوان ناظر)

محمدابراهیم جرجانی

6

نمایندگان شورا در کمیسیون بدوی ماده 100  (2نفر)

حمیدرضا آقاملائی- مهران کاظم نژاد

7

نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده صد  شهرداری(یک نفر)

فائزه عبداللهی

8

نماینده شورا در کمیسیون ماده 77(یک نفر)

ناصر گرزین

9

نماینده شورا در تبصره 5 ماده 96(یک نفر)

فائزه عبداللهی

10

نمایندگان شورا در کمیسیون بند 20 ماده 55 (سه نفر)

ناصر گرزین. محمدابراهیم جرجانی، حسین ربیعی

11

نماینده شورا در کمیسیون حفظ درخت(یک نفر با حق رای)

محمدابراهیم جرجانی

12

نماینده شورا در کمیسیون ماده 38

حسین ربیعی

13

نمایندگان شورا در شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری(4نفر)

سعید رحیمی-علی اصغر یوسفی-حمیدرضا آقاملائی، ناصر گرزین

14

نمایندگان شورا در هیئت کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری(4نفر)

مهران کاظم نژاد-محمدابراهیم جرجانی-حسین ربیعی- فائزه عبداللهی

15

نماینده شورا در کمیته فنی شورای عالی معماری و شهرسازی(یک نفر)

حسین ربیعی

16

نماینده شورا در کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری(یک نفر)

سیدمحمد مرتضوی

17

نماینده شورا درحوزه نظام وظیفه(یک عضو اصلی)

ناصر گرزین

18

نماینده شورا درحوزه نظام وظیفه علی البدل و تجدید نظر(یک عضو اصلی)

سعید رحیمی

19

نمایندگان شورا در هیأت حل اختلاف مالیاتی مرکز استان (معرفی 5 نفر)

ناصر گرزین-حمیدرضاآقاملائی-سعیدرحیمی-فائزه عبداللهی-علی اصغر یوسفی

20

نمایندگان شورا در جلسات کمیسیون تقویم املاک (ارزش معاملاتی سال 1399-1400)-یک نفر

سیدمحمد مرتضوی

21

نماینده شورا در شورای ترافیک شهرستان و استان (یک نفر)

مهران کاظم نژاد

22

نماینده شورا در شورای اجتماعی فرمانداری(یک نفر)

فائزه عبداللهی

23

نماینده شورا در شورای بهداشت شهرستان(یک نفر)

علی اصغر یوسفی

24

نمایندگان شورا در هیأت سه نفره تخلفات اعضای شورای شهر گرگان(سه نفر)

سعیدرحیمی.ناصرگرزین.فائزه عبداللهی

25

نمایندگان شورا در خانه کارگر (معرفی دو نفر)

محمدابراهیم جرجانی.مهران کاظم نژاد

26

مسئول کمیته اجتماعی شورا

فائزه عبداللهی

27

مسئول کمیته ورزش شورا

سعید رحیمی

28

نمایندگان  شورا در کمیته نامگذاری(3نفر)

ناصر گرزین. محمدابراهیم جرجانی- سعید رحیمی

29

نماینده شورا در شورای آموزش و پرورش

ناصر گرزین

30

خزانه دار شورا

حسین ربیعی

 

 

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت