حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : نشان منافق سه چيز است : سخن به دروغ بگويد ، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد.
امروز : سه شنبه, 30 دی 1399

مشکلات اجرای احکام کمیسیون ماده صد مناطق شهرداری گرگان بررسی شد

مشکلات اجرای احکام کمیسیون ماده صد مناطق شهرداری گرگان بررسی شد

در چهل و یکمین جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و بازرسی و پاسخگویی به شکایات شورای اسلامی شهر گرگان به ریاست سعید رحیمی که با حضور کارشناسان اجرای احکام ماده صد شهرداری گرگان برگزار شد، مشکلات اجرای احکام پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری و لوایح شهرداری از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر گرگان، سعید رحیمی هدف از برگزاری این جلسه را تبادل نظر در جهت یافتن راهکاری مناسب برای نحوه اجرای بهتر احکام کمیسیون ماده صد و برون رفت از مشکلات شهرداری در تصمیم گیری های اجرای احکام و اتخاذ تدابیری برای تسریع در تصمیم گیری ها جهت جلوگیری از ضرر و زیان های آتی وارده به ارباب رجوع و شهرداری عنوان کرد.

رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و بازرسی و پاسخگویی به شکایات شورای اسلامی شهر گرگان، با اشاره به مشکلات شهرداری در اجرای احکام از جمله عدم همکاری نیروی انتظامی در اجرای احکام کمیسیون ماده صد در زمان قلع بنا، مشکلات اجرای قلع بنا، نقض اکثریت قاطع آراء مطروحه کمیسیون ماده صد که در دیوان عدالت اداری، مشکل تغییر مالک ملک و اینکه مالک جدید ملک در برابر قلع بنا مقاومت کند، افزود: در اینگونه موارد می طلبد که از تجربیات شهرهای دیگر در نحوه اجرای احکام بهره مند شویم.

همچنین رحیمی بر لزوم تسریع در انتخاب پیمانکار تخریب از سوی شهرداری و نیز صدور سریع حکم ماده صد تا قبل از پایان پروژه و تعیین تکلیف وضعیت رای آن ملک جهت جلوگیری از ضرر و زیان تخریب که نهایتا متوجه سازنده و شهرداری می شود، تاکید کرد.

رحیمی همچنین بر لزوم حضور شخص حقوقدان در دبیرخانه کمیسیون ماده صد جهت دفاع از پروژه هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد، تاکید نمود

در این جلسه مسئولین اجرای احکام کمیسیون ماده صد مناطق3گانه شهرداری نیز به ارائه آمار پرونده های ورودی به کمیسیون ماده صد شهرداری پرداختند و بر ضرورت پیگیری مشکلات پیش رو و لزوم تدوین یک دستور العمل متحدالشکل در نحوه اجرای احکام ماده صد تاکید کردند.

نهایتاً مقرر شد، کمیسیون پیش نویس رفع معضلات و مشکلات کمیسیون ماده صد و کمیسیون های مرتبط شهرداری را طی یک هفته تدوین و جهت اجرا به صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان ارسال نماید.

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت