حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود.
امروز : دوشنبه, 29 دی 1399
رئیس کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان تاکید کرد

ضرورت تسریع در تهیه طرح جامع گردشگری

رئیس کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان تاکید کرد
ضرورت تسریع در تهیه طرح جامع گردشگری
در شصت وسومین جلسه کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی به ریاست حسین ربیعی طی نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر گرگان با مدیر کل میراث فرهنگی وگردشگری استان و معاونین ایشان موضوعات بافت تاریخی ، مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در تهیه طرح جامع گردشگری جهت نقشه راه تاکید شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر گرگان، مهندس ربیعی در این جلسه ضمن تشکر ازتلاشهای سازمان میراث فرهنگی وگردشگری در بافت تاریخی اقدامات شهرداری در این حوزه را گامی موثر در رونق بخشیدن به بافت تاریخی گرگان برشمرد.
رئیس کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به اینکه طرح کلی جامع گردشگری استان گلستان توسط سازمان میراث و گردشگری استان در حال تدوین است، گفت: این طرح میتواند در شهرداری نیز با پرداختن به جزئیات بیشتر مورد بهره برداری قرار گیرد.
در این جلسه توسط آقایان مرتضوی،جرجانی،کاظم نژاد ،اعضای شورای شهر و سایر همکاران به برنامه های مشترک شهرداری وسازمان میراث فرهنگی در بافت تاریخی اشاره کردند و نتیجه بحث های در این جلسه، ایجاد کمیته راهبردی گردشگری متشکل از اعضای شورا وشهرداری ومیراث فرهنگی، تسهیل در رونق و رفع مشکلات بافت تاریخی، ایجاد بازارچه صنایع دستی. ایجاد پارک مسافر جهت اسکان مسافرین، طرح راهنمای گردشگر وهدایت مسیر گردشگران وانجام پروژه های مشترک توسط شهرداری وسازمان میراث فرهنگی به عنوان بخشی از این اقدامات مورد نیاز توسعه گردشگری عنوان شد.

ضرورت تسریع در تهیه طرح جامع گردشگری

 

ضرورت تسریع در تهیه طرح جامع گردشگری

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت