حدیث روز

 
امام حسین (ع) می فرماید : هيچ كس روز قيامت در امان نيست ، مگر آن كه در دنيا خدا ترس باشد.
امروز : جمعه, 24 اردیبهشت 1400

معرفی کمیسیون ها

 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر گرگان

با توجه به ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر، این کمیسیون به منظور بررسی و شناخت کمبودها، نارسایی های اجتماعی، فرهنگی و زیست شهری و ارائه طرح ها و پیشنهادات عملی در زمینه رفع آنها شکل گرفته است.

اهم وظایف:

مشارکت و همکاری با سازمان های مربوطه، بهره برداری از مراکز فرهنگی، تفریحی و تلاش در جهت همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای مورد نظر، برنامه ریزی درخصوص نقش مشارکت مردم در آموزش شهروندی، ایجاد و سازماندهی انجمن ها و نهادهای اجتماعی و تشریک مساعی در حفظ و نگهداری آثار ارزشمند فرهنگی و تاریخی و...

كميسيون اداري، مالي و حقوقی:

كميسيون اداري، مالي و حقوقی با توجه به ماده 71 قانون وظايف شوراها و آيين‌نامه‌هاي داخلي شوراي اسلامي شهر گرگان با هدف نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري ها و نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها تشكيل شده است.

 اهم وظايف:

تصويب آيين‌نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي، تاييد صورت جامع درآمد و هزينه‌هاي شهرداري و انتشار آن براي اطلاع عموم، همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح و حدود شهر با رعايت طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و توزيع بودجه سالانه شهرداري‌ و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي شهرداري.

كميسيون نظارت، بازرسي و پاسخگويي به شكايات

 

كميسيون نظارت، بازرسي،حقوقي و پاسخگويي به شكايات به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین ، مقررات ، دستوالعمل ها، بخشنامه ها، ضوابط، مصوبات حاکم بر شهرداری و سازمان های تحت پوشش زیر نظر شورای اسلامی شهر تشکیل شده است.

اهم وظایف: بررسي آنچه كه انجام گرفته و انطباق آن با آنچه كه بايد انجام مي گرفت، تجزيه و تحليل عملكرد و اقدامات گذشته و حال، تشخيص و تعيين موارد اختلاف و انحراف بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور اصلاح امور و رفع نقائص و بهينه كردن عملكرد شهرداري و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي وابسته.

كميسيون توسعه، عمران و حمل و نقل شهري

این کمیسیون در قالب قانون وظایف شوراها و آئین نامه های داخلی شورای اسلامی شهر گرگان به منظور بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها شکل گرفته است.

اهم وظایف: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی، همکاری با سازمان ها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی، تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور.

 

كميسيون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری

مهمترین وظایف این کمیسیون عبارتند از؛

1-   سیاستگذاری و نظارت ­بر کلیه فرآیندهای­ خدماتی،بهداشتی­ و محیط­ زیست در شهرداری­ وسازمانها ونهادهای ­تابعه شهرداری

2-   تهیه وتصویب فرآیند طرحها و ساختار مورد نیاز انجام امور خدمات شهری، محیط زیست و بهداشتی در شهرداری و سازمانهای تابعه

3-     شناسایی­ موانع­ موجود در امور خدمات­ شهری، محیط­ زیست و بهداشت در شهر و تلاش در جهت رفع آنها

4-     بررسی و تأیید پروژه های مربوط به حوزه خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت در شهرداری و سازمانهای تابعه جهت ارائه به صحن شورا

5-     تهیه طرحها و بررسی لوایح و اساسنامه سازمانهای حوزه فعالیتهای مرتبط

6-     نظارت بر عملکرد سازمانها و مدیریتهای زیر مجموعه معاونت اجرایی و خدمات شهری که شامل: سازمان پارکها و فضای سبز- مدیریت پسماند- آتش نشانی و خدمات ایمنی- آرامستان- میادین و ساماندهی مشاغل - خدمات موتوری- مدیریت تأسیسات شهری -مدیریت هماهنگی امور مناطق و مدیریت بحران

7-     بررسی بودجه ، تفریغ بودجه و متمم بودجه در امور خدمات شهری و محیط زیست و بهداشت در شهرداری و سازمانهای تابعه

8-    نظارت بر امور بهداشت در حوزه شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت