حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : بالاترین درجه بهشت فردوس است و اگر چیزی از خدا می خواهید فردوس را طلب کنید.
امروز : شنبه, 27 بهمن 1397

مصوبات هفتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شورا مورخ 19/3/97

مصوبات هفتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شورا مورخ 19/3/97

  • حق انتفاع و استفاده از فضای مجازی ملک متعلق به شهرداری توسط خانم آمنه بطیار
  • دعوی آقایان سلامتی علیه شهرداری مبنی بر مطالبه قیمت روز 4000 مترمربع زمین واقع در بلوار گلشهر

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت