حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : سخن طيّب و پاكيزه را از هر كه گفت بگيريد ، اگرچه او خود ، بدان عمل نكند.
امروز : یکشنبه, 29 فروردین 1400

مصوبات دویست و شصت و نهمین جلسه رسمی و علنی 1399.10.27

مصوبات دویست و شصت و نهمین جلسه رسمی و علنی 1399.10.27                                       

  1. مساعدت مالی به آقای خلیل تازیکی بالاجلینی

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت