حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : برای بقا خلق شده اید نه برای نابودی و فنا و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.
امروز : جمعه, 24 اردیبهشت 1400

اعضای کمیسیون ها

نام کمیسیون

اعضـاء

نظارت ، بازرسی ، حقوقی و پاسخگویی به شکایات 

سعید رحیمی- مهران کاظم نژاد- سیدمحمد مرتضویی-ناصرگرزین- فائزه عبداللهی

خدمات شهری ، فضای سبز و زیست شهری

محمدابراهیم جرجانی-علی اصغریوسفی- حمیدرضاآقاملایی-سیدمحمد مرتضویی- مهران کاظم نژاد

توسعه ، عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی

مهران کاظم نژاد- سیدمحمد مرتضویی-حسین ربیعی- فائزه عبداللهی- سعید رحیمی

اداری ، مالی و بودجه

حمیدرضاآقاملایی- مهران کاظم نژاد-علی اصغر یوسفی-حسین ربیعی- ناصرگرزین

فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

علی اصغر یوسفی- سعید رحیمی- حمیدرضاآقاملایی- ناصرگرزین- محمدابراهیم جرجانی

بانوان

فائزه عبداللهی- حمیدرضاآقاملایی- حسین ربیعی- ناصرگرزین- محمدابراهیم جرجانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت