حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : دانشمندى كه از علمش استفاده شود ، از هفتاد هزار عابد بهتر است.
امروز : شنبه, 15 بهمن 1401

مصوبات جلسه 106مورخ 19 آذر 1401

1-لایحه شماره 1401/4/8/31727مورخ1401/08/21شهرداری در خصوص قرارداد بهره وری و مدیریت  از پارک جنگلی ناهار خوران به مساحت 633/86 هكتار از پلاك 1 فرعي از 12 اصلي بخش چهار برای مدت 15 سال به شرح قرارداد پیوست لایحه مذکور در (هفده ماده و 10صفحه) و پارک جنگلی النگدره به مساحت 340 هكتار از پلاك 4 فرعي از 12 اصلي بخش چهار براي مدت 15 سال به شرح قرارداد پیوست لایحه مذکور در (هفده ماده و 10صفحه) فی مابین شهرداری گرگان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به جهت ارائه خدمات در دو جنگل به شهروندان، گردشگران و توريسم كلاً بر اساس كتابچه و طرح مصوب اداره كل منابع طبيعي و تحت نظارت آن اداره انجام خواهد شد و همچنین واگذاری 3واحد تجاری واقع در پاساژ ارم به شماره پلاک های 93و94و95فرعی همگی از 3642اصلی برابر گزارش کارشناسی به شماره 70مورخ 1401/08/14مجموعا به ارزش 90/612/000/000ریال بابت ضمانت انجام تعهدات در اجرای بند 4ماده 4 قرارداد های مذکور  در رهن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان قرار گیرد و کم لن یکن نمودن مصوبات قبلی شورا که در جلسات دویست و نود و نهمین جلسه عادی شورا مورخ 1400/03/08 به شماره 577/1/1400مورخ1400/03/18و جلسه سیصد و هشتمین مورخ1400/05/02 به شماره 901/1/1400مورخ1400/05/06در این خصوص که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.

ادامه مطلب

مصوبات جلسه 105عادی مورخ 12 آبان 1402

1-لایحه شماره 1401/4/4/32843مورخ1401/08/26شهرداری در خصوص مساعدت مالی به شهروندان نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره)به تعداد 24 نفر در سقف مبلغ 114/000/000ریال از محل ردیف اعتباری 150302بودجه سال جاری پرداخت نماید که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید

ادامه مطلب

مصوبات جلسه 103مورخ 28 آبان 1401

-1 لایحه شماره1401/4/4/22478-1401/06/22شهرداری در خصوص کمک و مساعدت مالی به مسجد شبانه روزی حضرت ابوالفضل (ع)افسران با عنایت به ارائه خدمات شبانه روزی مسجد یادشده به شهروندان علی الخصوص مسافرین محترم از سرتاسر میهن عزیزمان و به منظور مشارکت در این اقدام خداپسندانه در سقف مبلغ 35/000/000ریال به صورت ماهانه برای مدت یک سال شمسی از تاریخ 1401/06/01 از محل ردیف اعتباری 150207(کمک به موسسات خصوصی ) پرداخت که  با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.

ادامه مطلب

مصوبات جلسه 102مورخ 21 آبان 1401

1-لایحه شماره 1401/4/4/27755-1401/07/26شهرداری گرگان در خصوص مساعدت مالی به شهروندان نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره)برابر لیست پیوستی به تعداد 29نفر در سقف مبلغ 87/000/000ریال از محل ردیف اعتباری 150302بودجه سال جاری پرداخت نمائیدکه با رعایت قوانین و مقرارت مربوطه مصوب گردید.

ادامه مطلب

مصوبات جلسه 101مورخ 14 آبان 1401

1-لایحه شماره 1401/4/18/23414-1401/06/30شهرداری در خصوص  فروش و واگذاري عرصه  واقع در گرگانپارس-انتهاي بهمن شرقي-سمت چپ   به آقاي منصور صادقي اناركي  با توجه به مفاد صورتجلسه توافق به شماره 11669 / 1 / 1 / 1401 مورخ31 / 5 / 1401 و با مشخصات ذيل که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.

الف:مشخصات خريدار:

 

آقاي منصور صادقي اناركي به شماره ملي 2122063211.

 

ب:مشخصات  عرصه مورد واگذاري وقيمت آن :

 

 مساحت كل عرصه كه در سنوات گذشته از آقاي منصور صادقي اناركي بابت حريم و تعريض خريداري شده بود،به ميزان 25 / 171 مترمربع مي باشد كه 25 / 81 مترمربع آن خارج از حريم بوده و 90 مترمربع از آن در داخل حريم رودخانه مي باشد كه به استناد گزارش كارشناسي به شماره ثبت 12081 / 2 / 4 مورخ 11 / 4 / 1401 عرصه خارج از حريم رودخانه از قرار مترمربعي 000 / 000 / 350 ريال و براي عرصه داخل حريم از قرار مترمربعي 000 / 000 / 110 ريال ارزيابي گرديده است كه مجموعا مبلغ 000 / 500 / 337 / 38ريال تعيين گرديد.

 

ج:نحوه پرداخت قيمت عرصه مازاد شارع :

 

به استناد صورتجلسه واگذاري شماره صدرالذكر مشاراليه مبلغ را طي چك به شماره 183731 عهده بانك ملي شعبه ناهارخوران به مبلغ 000 / 750 / 543 / 36 ريال و چك شماره 668538 عهده بانك ملي گرگانپارس به مبلغ 000 / 750 / 793 / 1 ريال به واحد درآمد منطقه يك تحويل نمودند كه پس از تصويب آن شوراي محترم به حساب شهرداري واريز خواهد شد.

 

ادامه مطلب

مصوبات جلسه 98مورخ 30 مهر 1401

1-لایحه شماره 28571/18/4/1401-30/07/1401شهرداری در خصوص واگذاری عرصه واقع در صیاد 38-روبروی پردیس 3 و به مساحت 300مترمربع به پلاک ثبتی 1502فرعی از 108اصلی بخش 3ثبت گرگان به شرکت سریع سازان البرز به صورت ترک تشریفات از قرار مترمربعی 000/000/200ریال جمعا 000/000/000/60ریال برابر کارشناسی شماره 12581/2/4مورخ 14/04/ 1401 در راستای تهاتر قسمتی از مطالبات شرکت سریع سازان البرز از قرارداد شماره 34703/4/4/1400مورخ08/10/1400بابت خریداری 2586تن قیر 70-60و به استناد گزارش توجیهی به شماره 12877/1/4مورخ16/04/1401که  با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.

ادامه مطلب

مصوبات جلسه 96مورخ 23 مهر 1401

 

  • لایحه شماره 22539/4/4/1401 – 23/06/1401 شهرداری در خصوص کمک و مساعدت مالی به موکب علی ابن موسی الرضا(ع) استان گلستان به منظور مشارکت در برپایی گنگره بزرگ اربعین حسینی و حمایت از این اقدام فرهنگی مذهبی در سقف مبلغ 000/000/500ریال از محل ردیف اعتباری 150207بودجه سال جاری مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.   
  • 1- لایحه شماره 22545/4/4/1401 – 23/06/1401 شهرداری در کمک و مساعدت مالی به آقای حمید سعادت بابت پرداخت بخشی از هزینه های درمان فرزندش در سقف مبلغ 000/000/20ریال از محل ردیف اعتباری 150302بودجه سال جاری مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.   

 

ادامه مطلب

مصوبات جلسه 94- 9 مهرماه 1401

مصوبات جلسه 94- 9 مهرماه 1401

 

1-لایحه شماره 24713/18/4/1401-09/07/1401  در خصوص  اصلاح مصوبه  شورا به شماره 1401/1/345مورخ09/03/1401 و لایحه شهرداری به شماره3460/18/4/1401مورخ10/02/1401  در رابطه با  جابجایی  یکی از واحدهای مسکونی واگذار شد توسط شرکت كيان سلامت عصر نوين خاورميانه به شهرداري گرگان واقع در طبقه سوم مجتمع جام جم3 كوچه جام جم16 كه سهوا به جاي ضلع شرقي، ضلع غربي (واحد شخص ثالث)  را معرفي نموده به ارزش ريالي اختلاف مساحت نيز به استناد بند5 ماده4 صورتجلسه توافق شماره 2377 / 18 / 4 / 1401 مورخ 31 / 1 / 1401 به ميزان 94 / 0 مترمربع براساس قيمت مندرج در صورتجلسه فوق الذكر به ازاء هرمترمربع 076 / 383 / 177 ريال و مجموعا 092 / 740 / 166 ريال محاسبه گردید و شرکت مذکور مکلف به پرداخت آن به حساب شهرداری می باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.

ضمنا اصلاحات صدرالذكر پس از ابلاغ مصوبه شورا به شهرداری تصويب در صورتجلسه تحويل كارسازي خواهد شد .

1-واحد غربي: واقع در طبقه سوم مجتمع جام جم3 به پلاك ثبتي 3753 فرعي از 107 اصلي بخش سه ثبت گرگان به مساحت 93 / 128مترمربع به انضمام انباري 

2-واحد شرقي:واقع در طبقه سوم مجتمع جام جم3 به پلاك ثبتي 3754 فرعي از 107 اصلي بخش سه ثبت گرگان به مساحت 99 / 127 مترمربع به انضمام انباري 

ادامه مطلب

مصوبات جلسه 93- 4 مهر 1401

مصوبات جلسه 93- 4 مهر 1401

1- لایحه شماره 16368/4/4/1401-10/05/1401شهرداری در خصوص پرداخت سابقه حق  بیمه اردیبهشت سال 1381و فروردین سال1382 آقای عیسی سالکی به حساب سازمان تامین اجتماعی استان گلستان به مبلغ 693/692/75ریال

2- لایحه شماره 19908/18/4/1401-05/06/1401شهرداری در خصوص پرداخت غرامت به آقاي احمدحسينقلي ارباب مالک عرصه واقع در خیابان شهداء لاله سوم

3-لایحه شماره 19929/18/4/1401-05/06/1401شهرداری در خصوص واگذاری عرصه واقع در صیاد 38-روبروی پردیس 3 و به مساحت 300مترمربع به پلاک ثبتی 1502فرعی از 108اصلی بخش 3ثبت گرگان به شرکت سریع سازان البرز به صورت ترک تشریفات

4- لایحه شماره 21886/4/4/1401-17/06/1401شهرداری در خصوص مساعدت مالی به خانم فاطمه طبرسائی مادر توانخواه ملیکا محمدی حسین آبادی در سقف مبلغ 000/000/50ریال از محل ردیف اعتباری 150302بودجه سال جاری پرداخت

5- لایحه شماره 23950/4/4/1401-04/07/1401شهرداری در خصوص خرید 21 دستگاه اتوبوس شهری با سهم 25درصدی جمعا به مبلغ 977/239/772/270ریال

 

ادامه مطلب

مصوبات جلسه 92- 2 مهر1401

مصوبات جلسه 92- 2 مهر1401

 

 

1- لایحه شماره 22655/18/4/1401-23/06/1401شهرداری در خصوص واگذاری یک واحد مسکونی متعلق به شهرداری واقع در انتهای سروش 14-مجتمع رسپینا به شرکت توسعه پوشش سازندگان نوآور

 

ادامه مطلب

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت