حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : کسی که همت بر انجام کار خیری کرده در عمل به ان تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد.
امروز : یکشنبه, 13 آذر 1401

پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان 20 شهریور 1400

پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان 20 شهریور 1400

  1. عوض و معوض زمین نسبت به تملک عرصه متعلق به غلام بدیع مشهود واقع در کوی طبیعی

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت