حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است.
امروز : پنج شنبه, 07 مهر 1401

شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان. 17 اردیبهشت 1401

1-طرح مجددا لایحه شماره 1640/10/4/1400-25/01/1401شهرداری در خصوص اجرای زمان مصوبات  قیمت منطقه ای (p) مناطق سه گانه شهرداری گرگان (یک و دو وسه) ملاک عمل سال 1401شهرداری گرگان از تاریخ 01/04/1401با عنایت به حمایت از صنعت ساختمان در ماههای نخستین سال جاری

2-در خصوص طرح نامه شماره 2551-24/07/1400ریاست محترم کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اینکه نام کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان به نام کمیسیون گردشگری،سرمایه گذاری و بافت تاریخی تغییر یابد

3- نامه شماره 81-1401مورخ31/01/1401ریاست محترم کمیته فنی نامگذاری شورا درخصوص پیشنهاد نامگذاری کوچه ها ، فرعی های آن و پل سطح شهر به شرح پیوست در 14بند

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت