حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : پر حسرتترين مردم در روز قيامت، بنده اى است كه عدلى را وصف كند و خودش خلاف آن را عمل كند.
امروز : شنبه, 15 بهمن 1401

فایل صوتی ارایه برنامه های پیشنهادی رشید نقوی به عنوان داوطلب تصدی شهردار گرگان به شورای اسلامی شهر

برای دریافت فایل صوتی برنامه های پیشنهادی رشید نقوی داوطلب تصدی شهرداری گرگان به شورای اسلامی شهر اینجا کلیک کنید

فایل صوتی ارایه برنامه های پیشنهادی علیرضا حاج محمدعلی به عنوان داوطلب تصدی شهردار گرگان به شورای اسلامی شهر

برای دریافت فایل صوتی برنامه های پیشنهادی ارایه شده از سوی علیرضا حاج محمدعلی داوطلب تصدی شهرداری گرگان به شورای اسلامی شهر اینجا کلیک کنید

فایل صوتی ارایه برنامه های پیشنهادی ناصر حاج محمدی به عنوان داوطلب تصدی شهردار گرگان به شورای اسلامی شهر

برای دریافت فایل صوتی برنامه های پیشنهادی ارایه شده از سوی ناصر حاج محمدی داوطلب تصدی شهرداری گرگان به شورای اسلامی شهر اینجا کلیک کنید.

فایل صوتی ارایه برنامه های پیشنهادی عبدالرضا دادبود به عنوان داوطلب تصدی شهردار گرگان به شورای اسلامی شهر

برای دریافت فایل صوتی برنامه های پیشنهادی ارایه شده عبدالرضا دادبود به شورای اسلامی شهر گرگان اینجا کلیک کنید

فایل صوتی ارایه برنامه های پیشنهادی مریم دربیگی نامقی به عنوان داوطلب تصدی شهردار گرگان به شورای اسلامی شهر

برای دریافت فایل صوتی برنامه های پیشنهادی ارایه شده مریم دربیگی نامقی به عنوان داوطلب تصدی شهرداری به شورای اسلامی شهر گرگان اینجا کلیک کنید.

فایل صوتی ارایه برنامه های پیشنهادی سیدمحمدعلی ثابت قدم ه عنوان داوطلب تصدی شهردار گرگان به شورای اسلامی شهر

برای دریافت فایل صوتی سیدمحمدعلی ثابت قدم به عنوان داوطلب تصدی شهرداری گرگان در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر اینجا کلیک کنید.

فایل صوتی ارایه برنامه های پیشنهادی سیدکریم حسینی به عنوان داوطلب تصدی شهردار گرگان به شورای اسلامی شهر

برای دریافت فایل صوتی برنامه های پیشنهادی سیدکریم حسینی به عنوان داوطلب تصدی شهرداری گرگان اینجا کلیک کنید

فایل صوتی برنامه های پیشنهادی ذبیح الله میقانی، ابوالقاسم صفوی و محمدعلی طبرسا

برای دریافت فایل صوتی برنامه های پیشنهادی ذبیح الله میقانی، ابوالقاسم صفوی و محمدعلی طبرسا به عنوان داوطلبان تصدی شهرداری گرگان به شورای اسلامی شهر اینجا کلیک کنید.

فایل صوتی ارایه برنامه های پیشنهادی جعفر میرکتولی به عنوان داوطلب تصدی شهردار گرگان به شورای اسلامی شهر

برای فایل صوتی ارایه برنامه های پیشنهادی جعفر میرکتولی به عنوان داوطلب تصدی شهردار گرگان به شورای اسلامی شهر اینجا کلیک کنید.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت